Wanneer het Metazet FormFlex teeltgootsysteem in gebruik genomen gaat worden, is het belangrijk te weten hoe dit systeem optimaal te gebruiken en te onderhouden is. Zoals elk ander systeem is ook een teeltgootsysteem aan slijtage onderhevig, door onderstaande adviezen en tips op te volgen kunt u onnodige slijtage tot een minimum beperken en zo de levensduur van uw systeem verlengen.

Download hier de richtlijnen voor het onderhoud van het teeltgootsysteem.